Jan Kotouč

Je to rozbité

... na nápravě pracujeme

Reset hesla