Bibliografie

Cyklus Centrální impérium

Jan Kotouč: Hranice impéria

Hranice impéria (Centrální impérium 1)

Daniel Hankerson je geneticky vylepšený příslušník císařské rodiny, ale raději než na rodinný vliv a peníze se vždy spoléhal na svou schopnost odhadovat lidi, která mu pomáhá jak při práci pro rozvědku loďstva, tak při hraní karet. Díky ní pozná, že něco visí ve vzduchu, když se ho pokusí při loupežném přepadení zabít, a ani z nadcházející mise na okraj Impéria nemá dobrý pocit. Čím víc se mluví o tom, že jde o rutinní test nové komunikační lodě, tím je to podezřelejší.
Centrální impérium je příliš velké, příliš křehké a pohromadě drží díky příliš mnoha kompromisům. Vnější nepřátelé si z něj chtějí ukrojit svůj díl, ale ti vnitřní jsou ještě nebezpečnější. Jak praví čínské přísloví, Impérium čekají zajímavé časy.

KOTOUČ, Jan. Hranice impéria. 1. vydání. Ostrava: Fantom Print, 2019. 383 s. Centrální impérium; 1. ISBN 978-80-7594-028-5.
KOTOUČ, Jan. Hranice impéria [e-kniha]. 1. vydání. Ostrava: Fantom Print, 2019. 383 s.

Jan Kotouč: Císař v exilu

Císař v exilu (Centrální impérium 2)

Císař musí zemřít.
Daniel Hankerson nikdy netoužil stát se císařem. Byl spokojený jako zpravodajec, analytik a hráč pokeru. Jenže osud se nikdy neptá.
Nyní, po největší prohrané bitvě v dějinách Centrálního impéria, zůstává Daniel odříznutý na palubě komunikační lodi Hermes. Celé měsíce mohl pouze promlouvat k Impériu a poslouchat zprávy o ztrátách. Jejich příští zastávkou je sektor Barrondo, v němž však mohou najít zrovna tak spojence, jako nepřítele.
Nový protektorát je nepřestává pronásledovat a má vlastní plány pro ovládnutí Impéria. Podmínka pro splnění jejich cíle je jasná: Daniel Hankerson musí zemřít.

KOTOUČ, Jan. Císař v exilu. 1. vydání. Ostrava: Fantom Print, 2019. 384 s. Centrální impérium; 2. ISBN 978-80-7594-042-1.
KOTOUČ, Jan. Císař v exilu [e-kniha]. 1. vydání. Ostrava: Fantom Print, 2019. 384 s.

Jan Kotouč: Obránci civilizace

Obránci civilizace (Centrální impérium 3)

Civilizace musí pokračovat.
Tak zní motto vládnoucího rodu Hankersonů a Daniel Hankerson se toho hesla drží. Spolu se svými spojenci přežil zradu i pokusy o atentát a několikrát zmařil plány Nového protektorátu – nepřátel, kteří věří v naprostý řád, jemuž podřizují vše ostatní.
K porážce Nového protektorátu potřebuje Danielova strana velkou flotilu, jenže většina imperiálního loďstva svádí na druhém konci říše krvavou válku s jiným odvěkým nepřítelem – Ralgary. Daniela proto čeká nejtěžší úkol. Musí přesvědčit Ralgary, aby s Impériem uzavřeli mír. Mírotvůrci se ale dostávají do většího nebezpečí než válečníci. Pokud chtějí přežít a ubránit civilizaci, nemají na vybranou.

KOTOUČ, Jan. Obránci civilizace. 1. vydání. Ostrava: Fantom Print, 2020. 400 s. Centrální impérium; 3. ISBN 978-80-7594-066-7.
KOTOUČ, Jan. Obránci civilizace [e-kniha]. 1. vydání. Ostrava: Fantom Print, 2020. 400 s.

Jan Kotouč: Odkaz Protektorů

Odkaz Protektorů (Centrální impérium 4)

Boj o budoucnost civilizace vrcholí.
Císař Daniel Hankerson a jeho spojenci, v čele s jeho novomanželkou a superkomandem v jedné osobě Hilou Ebanovou, úspěšně ukončili válku na odvrácené straně Centrálního impéria. U planety Davenport se nyní shromažďuje flotila k rozhodující bitvě s Novým protektorátem.
Ještě předtím ale musí Daniel otevřít nadsvětelnou bránu, odkaz zapuzené civilizace Protektorů, a také se vypořádat s mnohem bližším nepřítelem ve vlastní rodině. Pokud se mu to nepodaří, bude mít v zádech druhou nepřátelskou flotilu a vyústí to v další miliardy mrtvých. Oba tyto úkoly císařovu osobní jednotku zavedou v předvečer bitvy na planetu Zemi.
Země je kolébkou civilizace a jak praví heslo rodu Hankersonů: Civilizace musí pokračovat.

KOTOUČ, Jan. Odkaz Protektorů. 1. vydání. Ostrava: Fantom Print, 2020. 400 s. Centrální impérium; 3. ISBN 978-80-7594-071-1.
KOTOUČ, Jan. Odkaz Protektorů [e-kniha]. 1. vydání. Ostrava: Fantom Print, 2020. 400 s.

Cyklus České země

Jan Kotouč: Nad českými zeměmi slunce nezapadá

Nad českými zeměmi slunce nezapadá (České země 1)

V polovině dvacátého století je z království námořní velmoc s koloniemi a državami po celém světě. Kdo vládne mořím, vládne světu. Ale Češi nejsou jediný národ, který touží vládnout oceánům, jedním z největších hráčů na světovém poli je carské Rusko, které si brousí zuby i na česko-slovenské území.
Carovo námořnictvo má drtivou materiální převahu. Aby Češi mohli vyrovnat síly, musí vsadit na novou, nevyzkoušenou zbraň.
Námořní letectvo.

KOTOUČ, Jan. Nad českými zeměmi slunce nezapadá. Vydání první. Praha: Brokilon, 2016. 317 stran. Brokilon Alternativa. ISBN 978-80-7456-296-9.
KOTOUČ, Jan. Nad českými zeměmi slunce nezapadá [e-kniha]. Vydání první. Praha: Brokilon, 2016. 320 s.

Jan Kotouč: Ofenziva českých zemí

Ofenziva českých zemí (České země 2)

V polovině 20. století je z království námořní velmoc s koloniemi a državami po celém světě. Nedávno se Čechům podařilo uštědřit porážku rozpínavému carskému Rusku, když česko-slovenské námořní letectvo se střemhlavými a torpédovými bombardéry potopilo pět ruských bitevních lodí u pobřeží Madagaskaru.
Nyní se naplno rozhořela válka mezi oběma mocnostmi. Česko-slovenské království má za první cíl osvobození Švédského království, které je už léta v carově područí. Ruští stratégové ovšem chystají vlastní plány, které mají Čechy připravit o životně důležité zdroje ropy v severním Atlantiku. Ruským cílem se stává neutrální a až dodnes naprosto bezvýznamný ostrov.
Island.

KOTOUČ, Jan. Ofenziva českých zemí. Vydání první. Praha: Brokilon, 2017. 425 stran. Brokilon Alternativa. ISBN 978-80-7456-357-7.

Jan Kotouč: V tajné službě Koruny české

V tajné službě Koruny české (České země – samostatný román)

Sto let po zvednutí hladiny oceánů a zatopení světa. Válka mezi Česko-slovenským královstvím a carským Ruskem uvázla na mrtvém bodě. Obě strany dozbrojují, stavějí nové lodě a chystají nové ofenzivy. Česko-slovenský přístav v Drážďanech bublá překotnou aktivitou. Obrovské válečné loďstvo přitahuje nejen dělníky a námořníky, ale také sabotéry a špiony. Svou roli sehrávají i národnostní třenice mezi Čechy, Němci a ruskými přistěhovalci. Zdánlivě nesouvisející vraždy zaměstnanců loděnic přivedou Královskou rozvědku na stopu velkému spiknutí a ředitel Janda posílá do Drážďan osvědčené agenty, Pavla Grecka a jeho ženu Taťánu.

KOTOUČ, Jan. V tajné službě Koruny české. Vydání první. Praha: Brokilon, 2019. 207 stran. Brokilon Alternativa. ISBN 978-80-7456-450-5.

Jan Kotouč: Spojenci českých zemí

Spojenci českých zemí (České země 3)

České střemhlavé bombardéry na odvrácené straně světa V polovině 19. století svět postihla katastrofa. Celé části zemského povrchy byly vymazány, hladiny oceánů se zvedly. Zanikly celé státy, jiné vznikly. Jedním z nich bylo Česko-slovenské království.
V polovině 20. století je z království námořní velmoc s koloniemi a državami po celém světě. Poslední dva roky vede Česko-slovenské království válku s carským Ruskem. Nyní se oči obou velmocí upínají k americkému kontinentu. Boje mezi Brazílií a Jihoamerickou lidovou federací přilákaly zájem obou mocností, zatímco Panamské království i Kalifornská republika se snaží udržet neutralitu.
Do Amerik míří české i ruské loďstvo. Válka už zasahuje do celého světa a České země budou potřebovat spojence.

KOTOUČ, Jan. Spojenci českých zemí. Vydání první. Praha: Brokilon, 2020. 509 stran. Brokilon Alternativa. ISBN 978-80-7456-482-6.

Jan Kotouč: Bitva o české země

Bitva o české země (České země 4)

V polovině 19. století svět postihla katastrofa. Celé části zemského povrchy byly vymazány, hladiny oceánů se zvedly. Zanikly celé státy, jiné vznikly. Jedním z nich bylo Česko-slovenské království. V polovině 20. století je z království námořní velmoc s koloniemi a državami po celém světě. Poslední dva roky vede Česko-slovenské království válku s carským Ruskem a získalo převahu díky palubnímu letectvu. Po úspěšných bojích na americkém kontinentě se nyní většina českých letadlových lodí nachází v Tichém oceánu, daleko od domovských přístavů. Jenže konflikt nyní eskaluje a boje se rozhořely na domácí půdě Česko-slovenského království, zatímco většina flotily je na odvrácené straně světa. Začíná bitva o české země.

KOTOUČ, Jan. Bitva o české země. Vydání první. Praha: Brokilon, 2022. 470 stran. Brokilon alternativa. ISBN 978-80-7456-519-9.

Cyklus JFK

Jan Kotouč: Invaze

Invaze (JFK 31)

Pohodlný život Johna Francise Kováře, šéfa globální pašerácké organizace, přeruší návštěva dlouho ztraceného přítele Vincenta Vegy a informace o usedlosti Chateau Molineraux, kde se prý dějí věci související s paralelními světy a kde snad, možná, zahynuli i někteří z Kovářových přátel.
Chateau Molineraux se nachází v Normandii, bohužel v Normandii roku 1944 okupované Němci. Spojenecká invaze je na spadnutí a Kovář s Vegou mají jedinou možnost, jak se tam dostat včas – využijí tajný průchod mezi světy a připojí se k americké 82. výsadkové divizi. V Den D seskočí spolu s dalšími pětatřiceti tisíci parašutisty do Normandie. Invaze však nemusí probíhat podle učebnic dějepisu. V Chateau Molineraux sídlí člověk, který nechce, aby něco tak malicherného jako válka rušilo jeho výzkum, a nebojí se Němcům nabídnout pomocnou ruku. Pro Kováře a Vegu to dost možná bude ten nejdelší den.
Svůj svět si musíme zasloužit!

KOTOUČ, Jan. Invaze. Vyd. 1. Praha: Triton, 2013. 197 s. Agent John Francis Kovář; 31. Trifid; sv. 494. ISBN 978-80-7387-706-4.

Cyklus Sektor Hirano

Jan Kotouč: Příliš blízké setkání

Příliš blízké setkání (Sektor Hirano 0)

O mimozemské rase Hunů lidé věděli jen jedno: komunikace s nimi probíhá skrze válečné lodě – Hunové totiž útočili na každého, kdo se přiblížil k jejich území. Komandér-poručík Vivian Evansová to moc neřešila, jako nový taktický důstojník na lehkém křižníku Ardent měla plno vlastních problémů. Všechno se ale od základů změnilo, když Ardent dostal rozkaz vydat se na mateřskou planetu Hunů, aby se pokusil s agresivními mimozemšťany navázat přátelský dialog.

KOTOUČ, Jan. Příliš blízké setkání. In: Mlok: sbírka vítězných prací Ceny Karla Čapka za rok 2008. Vyd. 1. Praha: Cena Karla Čapka ve spolupráci s Novou vlnou, 2008. 429 s. ISBN 978-80-85845-16-7. (soutěžní verze z CKČ)
KOTOUČ, Jan. Příliš blízké setkání. Vyd. 1. Praha: Epocha, 2010. 216 s. Pevnost; sv. 66. ISBN 978-80-7425-083-5. (rozšířená verze)
KOTOUČ, Jan. Příliš blízké setkání [e-kniha]. Praha: Epocha, 2010. 224 s. Pevnost; sv. 66.

Jan Kotouč: Pokračování diplomacie

Pokračování diplomacie (Sektor Hirano 1)

Lidé osídlili už před staletími vzdálený sektor galaxie pojmenovaný Hirano, vytvořili mezihvězdné státy a navázali kontakt s jinými mimozemskými druhy.
Jenže lidé vždy zůstanou lidmi, a tak když Astonská unie a Ballingtonské společenství nezávisle na sobě objeví soustavu bohatou na vzácné suroviny, ani jedna ze stran se jí nechce vzdát. Na povrch vybublávají staré křivdy a nevraživost, a co začalo původně jako diplomatický spor, přerůstá ve vzájemné zastrašování pomocí válečných lodí. Celá situace se pomalu vymyká kontrole…

Součástí e-knihy je i bonusová povídka Velitelské rozhodnutí.

KOTOUČ, Jan. Pokračování diplomacie. Praha: Klub Julese Vernea, 2009, 356 s. Poutník. Malá knižní řada, č. 58. ISBN 978-80-87246-13-9.
KOTOUČ, Jan. Pokračování diplomacie [e-kniha]. Ostrava: Fantom Print, 2015, 248 s.

Jan Kotouč: Tristanská občanská válka

Tristanská občanská válka (Sektor Hirano 2)

Planeta Tristan byla bezvýznamným světem uprostřed Kolonizovaného prostoru, o který nikdo nejevil větší zájem. To se změnilo, když se na Tristanu rozhořela občanská válka a rozpínavé Kasimirské císařství začalo jednu ze znesvářených stran podporovat.
Na Tristan nyní míří tisíce dobrovolníků z celého sektoru Hirano, kteří tamější konflikt vnímají jako poslední možnost, jak zabránit kasimirské expanzi. V občanských válkách však není největší hrozbou nepřítel, ale ten, který se tváří jako přítel.
To brzy pochopí zkušený admirál Sean Tyler, váhavá Vivian Evansová i mladý dobrovolník Michael Kowalski.

Součástí e-knihy je i bonusová povídka Malá apokalypsa.

KOTOUČ, Jan. Tristanská občanská válka. Část první. Praha: Klub Julese Verna, 2011. 414 stran. Poutník. Malá knižní řada; č. 65. ISBN 978-80-87246-28-3.
KOTOUČ, Jan. Tristanská občanská válka. Část druhá. Praha: Klub Julese Vernea, 2011. 333 stran. Poutník. Malá knižní řada; č. 66. ISBN 978-80-87246-29-0.
KOTOUČ, Jan. Tristanská občanská válka [e-kniha]. Ostrava: Fantom Print, 2015, 426 s.

Jan Kotouč: Volání do zbraně

Volání do zbraně (Sektor Hirano 3)

Válka s Kasimirským císařstvím je na spadnutí a Astonská unie jako nejsilnější člen Obranné aliance má plno práce.
Zatímco admirál Sun Lin-shin musí s jedním oslabeným operačním svazem bránit spřátelenou planetu Tarnów, admirál Sean Tyler má jiné starosti. Za své kontroverzní činy v tristanské občanské válce byl poslán do civilu, ale nudný život úředníka mu nevydrží dlouho a Tyler se zaplétá do nebezpečné špionážní hry. Pravidla jsou sice úplně jiná než při boji vesmírných flotil, ale stejně smrtící a prohra je nemyslitelná.
Sektor Hirano se žene do války a Tyler, Sun i hrdinka od Tristanu Vivian Evansová se musejí smířit s tím, že ať už se stane cokoliv, jejich svět už nikdy nebude jako dřív.

Součástí e-knihy je i bonusová povídka Zpátky do služby.

KOTOUČ, Jan. Volání do zbraně. Praha: Klub Julese Vernea, 2012. 523 s. Poutník. Malá knižní řada; č. 71. ISBN 978-80-87246-35-1.
KOTOUČ, Jan. Volání do zbraně [e-kniha]. Ostrava: Fantom Print, 2015, 350 s.

Jan Kotouč: Na prahu očistce

Na prahu očistce (Sektor Hirano 4)

Obranná aliance je ve válce s rozpínavým Kasimirským císařstvím. A válka se nevyvíjí dobře. Dalším cílem Kasimiřanů je Simeral, hlavní planeta největšího člena aliance – Astonské unie. Admirál Tyler dělá, co může, aby se připravil na nevyhnutelný útok, ale ví, že šance, že astonská flotila odolá kasimirskému náporu, je malá.
Kasimiřané ale postupovali příliš rychle a v týlu nechali malou skupinu odříznutých lodí Obranné aliance. Důstojníci, astronauté a mariňáci na těchto lodích nemají prostředky, aby zastavili kasimirský nápor, ale jsou rozhodnuti nepřátelům znepříjemnit život i za cenu ztráty života vlastního.

Součástí e-knihy je i bonusová povídka Návrat na Tristan.

KOTOUČ, Jan. Na prahu očistce. Praha: Klub Julese Vernea, 2014. 510 s. Poutník. Malá knižní řada; č. 77. Sektor Hirano. ISBN 978-80-87246-41-2.
KOTOUČ, Jan. Na prahu očistce [e-kniha]. Ostrava: Fantom Print, 2015, 386 s.

Jan Kotouč: Bitva o Sinaj

Bitva o Sinaj (Sektor Hirano 5)

Konflikt v sektoru Hirano pokračuje. Obranná aliance je už dva roky ve válce s Kasimirským císařstvím. A prohrává.
Zatímco kapitán Evansová letí navázat diplomatický kontakt s dávnou civilizací Teradonů, elitní jednotky Commandos musejí najít planetu, na které nepřátelé pěstují své organické vojáky – Mortisy.
Čas ale hraje pro Kasimiřany a Obranná aliance posílá admirála Tylera na svou nejdůležitější předsunutou základnu.
Válkou unavený admirál má nedostatek lodí, zásob, lidí i morálky, ale musí si poradit. Schyluje se k další kasimirské ofenzivě a všichni vědí, že šance na přežití jsou minimální…

KOTOUČ, Jan. Bitva o Sinaj. 1. vydání. Ostrava: Fantom Print, 2015. 404 stran. Sektor Hirano. ISBN 978-80-7398-310-9.
KOTOUČ, Jan. Bitva o Sinaj [e-kniha]. Ostrava: Fantom Print, 2015, 416 s.

Jan Kotouč: Simeral v plamenech

Simeral v plamenech (Sektor Hirano 6)

Po úspěšné obraně planety Sinaj se vývoj války v sektoru Hirano začíná obracet ve prospěch Obranné aliance proti Kasimirskému císařství. Aliance má novou flotilu a s ní se chystá osvobodit Simeral, hlavní planetu, která byla okupovaná více než tři roky.
Jenže Kasimir má jiné plány. Rozkaz císaře zní jasně: „Simeral smí padnout do nepřátelských rukou pouze jako radioaktivní pustina.“ Pod pečlivým dohledem velitele okupace jsou pod každé velké město na planetě umisťovány jaderné nálože. Kdyby selhaly, na oběžné dráze čeká flotila připravená bombardovat povrch planety.
Zatímco se schyluje k bitvě ve vesmíru, na planetu musí být vysazeny speciální jednotky Commandos. Jejich úkolem je zabránit katastrofě. Kasimiřané jsou na ně ale připraveni. Ať už Commandos uspějí nebo ne, Simeral skončí v plamenech.

KOTOUČ, Jan. Simeral v plamenech. 1. vydání. Ostrava: Fantom Print, 2016. 355 stran. Sektor Hirano. ISBN 978-80-7398-360-4.
KOTOUČ, Jan. Bitva o Sinaj [e-kniha]. Ostrava: Fantom Print, 2016.

Jan Kotouč: Cíl Kasimir

Cíl: Kasimir (Sektor Hirano 7)

Válka v sektoru Hirano se chýlí ke konci. Po letech konfliktu se nyní Obranná aliance pod velením admirála Tylera dostala na území Kasimirského císařství, mocnosti, která celou krvavou válku začala.
Velení aliance chce konflikt rychle dovést ke konci. Na čerstvě dobyté planetě Hepler, jejíž obyvatelé až příliš ochotně převlékli kabáty, se začne shromažďovat největší flotila v historii sektoru Hirano.
Kasimirské císařství se nehodlá smířit s porážkou tak lehce a pod vládou ředitelky tajné služby připravuje vlastní plány.
Všechno spěje k rozhodujícímu střetnutí. Na Hepleru už působí nepřátelští agenti. Kromě nich tam je ale i admirál Justina Tarziniová, kapitán Vivian Evansová, kapitán Frederick Boren, major Michael Kowalski nebo seržant Benjamin Decker. Všichni spolu se stovkami tisíc vojáků a stovkami válečných lodí čekají, až admirál Tyler vydá rozkaz k útoku.
Cílem je planeta Kasimir.

KOTOUČ, Jan. Cíl: Kasimir. 1. vydání. Ostrava: Fantom Print, 2017. 352 stran. Sektor Hirano. ISBN 978-80-7398-397-0.

Povídky

Malá apokalypsa (Pevnost 10/2011; součást e-knihy Tristanská občanská válka, Fantom Print 2015)
Nová éra (e-zin Na hraně nemožného, Sarden 2011)
Velitelské rozhodnutí (XB-1  7/2013; součást e-knihy Pokračování diplomacie, Fantom Print 2015)
Válečné hry (sborník Zpěv kovových velryb, XB-1 2014)
Bez iluzí (sborník Soumrak světů, JFK 33, Triton 2014)
Ex Luna, Annihilatio (sborník Capricorn 70, Brokilon 2015)
Zpátky do služby (součást e-knihy Volání do zbraně, Fantom Print 2015)
Návrat na Tristan (součást e-knihy Na prahu očistce, Fantom Print 2015)
War games (sborník Dreams from beyond, ed. Julie Novakova, 2016)
Argentinské probuzení (sborník Ve stínu Říše, Epocha 2017)
Cena za službu (sborník Space opera 2018, XB-1 2018)
Po Velké bouři (sborník Ve stínu apokalypsy, Epocha 2018)
Hippocratic Oath (sborník From the Ashes: Stories from The Fallen World, Blood Moon Press 2019)
Xenofil (sborník Krásky a vetřelci: pulp stories, Epocha 2021)